NV เซ็นสัญญาจ้างผู้รับเหมางานก่อสร้างหลัก โครงการ NOVA ORGANIC WAREHOUSE & OFFICE มูลค่า 181 ลบ.

28 Jun 2022

นายนวพล จันทร์จุฑามาศ (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) หรือ NV พร้อมด้วยนายศุภกิจ พัชราภรณ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ นายพงศ์ธัช พัชราภรณ์ (คนขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด ในฐานะบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และนายอังกูร วงษ์ภักดี (คนซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง ร่วมลงนามสัญญาจ้างบริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้างหลัก โครงการ NOVA ORGANIC WAREHOUSE & OFFICE (คลังสินค้าอัจฉริยะ) ของบริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รวมมูลค่า 181.50 ล้านบาท โดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จช่วงกลางปี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

NV เซ็นสัญญาจ้างผู้รับเหมางานก่อสร้างหลัก โครงการ NOVA ORGANIC WAREHOUSE & OFFICE มูลค่า 181 ลบ.

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit