เอ็ม บี เค มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 11

พฤหัส ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๐:๑๕
นายอภิชาติ กมลธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายกฎหมาย (ที่ 1 จากซ้าย) และ นายวิศาล สิปิยารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแข่งขันวิ่งและมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม "เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา" ครั้งที่ 11 จัดโดย มูลนิธิหัวใจอาสา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยตลอดจนคนพิการ ออกกำลังกายกันเป็นวิถีชีวิต และเพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของ "การให้" และ "การมีหัวใจอาสา" ที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
เอ็ม บี เค มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 11

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด