ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท รับประกาศนียบัตร โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม (Gold)

พุธ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๔:๑๐
ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับประกาศนียบัตรโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ระดับดีเยี่ยม (Gold) ระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2568
ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท รับประกาศนียบัตร โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม (Gold)

โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อรับรองมาตรฐานของโรงแรมที่มีการจัดการด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และยกระดับมาตรฐานการให้บริการของโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประกาศนียบัตรระดับดีเยี่ยม (Gold) มอบให้กับโรงแรมที่ได้รับคะแนนประเมินสูงกว่า 80% ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการรับรองว่าดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่มา: เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด