STP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

อังคาร ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๓:๔๒
ภากร ปีตธวัชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย สุรนัย โรจน์วงศ์จรัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สวง ทั่งวัฒโนทัย กรรมการ บมจ. สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิตและให้บริการการพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,800 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "STP"
STP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด