กลุ่มมิตรผลร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดตัวโครงการ "สุพรรณบุรี Carbon Neutrality Model"

พุธ ๐๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๓๓
กลุ่มมิตรผล นำโดย นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล ร่วมเปิดโครงการ "สุพรรณบุรี Carbon Neutrality Model" โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเผยวิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืน พร้อมชูอุทยานมิตรผลด่านช้างสู่การเป็นโรงงานต้นแบบแห่งแรกที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2023 ผ่าน 6 แนวทางการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการก้าวสู่เมืองคาร์บอนต่ำของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ อุทยานมิตรผลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ กลุ่มมิตรผลยังประกาศเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกอย่างยั่งยืน
กลุ่มมิตรผลร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดตัวโครงการ สุพรรณบุรี Carbon Neutrality Model

บุคคลในภาพ (ซ้าย - ขวา)
1.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล
5.นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มา: เอ็ม เอส แอล ประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด