ตลาดหลักทรัพย์ฯ MOU ตลาดหลักทรัพย์ไห่หนาน

อังคาร ๐๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๗:๑๖
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย อู๋ หุ้ย ยวี ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ไห่หนาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ ตลาดหลักทรัพย์ไห่หนาน ในรูปแบบ Virtual Ceremony เพื่อเชื่อมโยงการระดมทุนและการลงทุน ส่งเสริมการลงทุนของ ผู้ลงทุนทั้งสองประเทศเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวก พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนในอนาคต
ตลาดหลักทรัพย์ฯ MOU ตลาดหลักทรัพย์ไห่หนาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด