กรรมการผู้จัดการ ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ ความปลอดภัยฯ

อังคาร ๐๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๒๔
นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทผู้ให้บริการงานด้าน การออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ งานระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ "ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบการ" ประจำปี 2565 เนื่องในวันความปลอดภัยแห่งชาติ 10 พฤาภาคมของทุกปี แก่นายภูวดล รักษาถ้อย พนักงานเขียนแบบ แผนกโครงการ โดยมีคณะบริหารของบริษัทร่วมแสดงความยินดี ณ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการผู้จัดการ ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ ความปลอดภัยฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด