พิธีเปิดการทำขาเทียมพระราชทาน จัดโดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อังคาร ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๐๘
นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการทำขาเทียมพระราชทาน จัดโดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อผลิตขาเทียม ส่งมอบให้คนพิการขาขาดในจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565
พิธีเปิดการทำขาเทียมพระราชทาน จัดโดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ในการนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิได้ร่วมจัดกิจกรรมการสาธิตอาชีพ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2565 ดังนี้ สาธิตการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, การทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ, การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ, การทำสบู่จากรังไหม, การทำเข็มกลัดผีเสื้อ และการประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกกระเจียว ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด