เรื่องกินเรื่องใหญ่

จันทร์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๑๗
ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกิจกรรมเสวนา ThaiHealth Watch 2022 The Series หัวข้อ "เรื่องกินเรื่องใหญ่ กินอย่างไร ไม่ขาด ไม่เกิน ซึ่งจัดโดย ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และแขกรับเชิญร่วมเสวนา ได้แก่ อาจารย์แววตา เอกชาวนา (ที่ 4 จากซ้าย) นพรรต นพปศักดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) เจ้าของเพจ Aum Napat และ ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต (ขวา) ร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
เรื่องกินเรื่องใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด