เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศ และนักบริหารดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ศุกร์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๔๔
นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) รับ 2 รางวัลอันทรงเกียรติ ได้แก่ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศสาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ (Organization of the Year 2022) และรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร (Executive of The Year 2022) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายาองคมนตรีและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ 
เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศ และนักบริหารดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด