KBank Private Banking คว้า 2 รางวัลด้านดิจิทัล จาก 2 เวทีระดับโลก

พุธ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๒๒
นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group - Executive Chairman ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับ 2 รางวัลด้านดิจิทัล จาก 2 เวทีระดับสากล ได้แก่ รางวัล Digital Private Banking of the Year - Thailand จากเวที The Asset Triple A: Digital Awards 2022 ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และ รางวัล Winner: Best Private Bank for Digital CX - Thailand จากเวที Digital CX Awards 2022 สะท้อนความโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทำงาน สนับสนุนการให้บริการลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงของธนาคาร รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของธนาคาร โดยในปีที่ผ่านมา Private Banking ของธนาคารได้รับรางวัลด้านดิจิทัลถึง 4 รางวัล จาก 3 เวทีระดับสากล
KBank Private Banking คว้า 2 รางวัลด้านดิจิทัล จาก 2 เวทีระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด