17 กันยานี้! เจาะลึกเคล็ด(ไม่)ลับเปิดร้านอาหารปี 2022 มือใหม่ก็ปั้นร้านให้รอดและปังได้

ศุกร์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๕๘
วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ(Executive Program Restaurant Management for Startups) ระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพ
17 กันยานี้! เจาะลึกเคล็ด(ไม่)ลับเปิดร้านอาหารปี 2022 มือใหม่ก็ปั้นร้านให้รอดและปังได้

ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการร้านอาหารขนาด SMEs แบบเจาะลึกทุกภาคส่วนงาน อาทิเช่น กฎหมาย การบริหารงานบุคคล การออกแบบร้าน การหาทำเลที่ตั้ง การควบคุมต้นทุน การออกแบบเมนู กลยุทธ์การตลาด การขาย รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบบ่อยในธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม พร้อมเสริมมุมมองธุรกิจด้วยการศึกษาดูงานร้านอาหารตัวอย่างตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ โดยผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุสิตธานี

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุสิตธานี โทร.02-721-8469-70 และ 092-2542018 (คุณลภัสรดา)  และอีเมล: [email protected] หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://dtc.ac.th/event/executive-program-restaurant-management-for-startup/

ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด