สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

พุธ ๑๑ พฤษภาคม ๒๐๒๒ ๑๕:๐๕
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดการฝึกอบรมโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน หลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การทำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565 โดยเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนปูนซีเมนต์แก่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแก่ช่างก่อสร้างและพัฒนาปรับปรุงสถานที่สาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านแม่แฮด หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด