KCC เทรด mai วันแรก แจกกำไร 148.65 %

ศุกร์ ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๓๙
นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการ นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการบริหาร นายทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล (KCC) และทีมผู้บริหาร KCC พร้อมด้วยนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ ถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสที่ KCC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก (5 พ.ค.65) ส่วนเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้จำนวน 592 ล้านบาทนั้น KCC มีแผนที่จะนำไปลงทุนซื้อหนี้ NPLs ไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งงบประมาณการลงทุน ในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งจะหนุนให้พอร์ตหนี้ NPLs ของบริษัทฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นทะลุ 1,000 ล้านบาท จากสิ้นปี 2564 พอร์ตหนี้ NPLs ของบริษัทฯ อยู่ที่ 565.57 ล้านบาท และอนาคตมีโอกาสเติบโตได้อีกจากฐานทุนของบริษัทที่แข็งแกร่งขึ้น มีการจัดหาแหล่งเงินทุนที่หลากหลายเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
KCC เทรด mai วันแรก แจกกำไร 148.65 %

ทั้งนี้หุ้น KCC เทรดวันแรก มีราคาเปิดที่ 6.20 บาท และตลอดทั้งวันราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและปิดที่ระดับสูงสุดของวันที่ 9.20 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท หรือ 148.65 % จากราคา IPO ที่ 3.70 บาท มีมูลค่าการซื้อขายรวม 5,630,061.40 ล้านบาท

ที่มา: บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด