SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต

27 Apr 2022

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดสัมมนา "SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต" ภายใต้แนวคิด "Make it Work for Future" โดยมี ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปาฐกถาพิเศษโอกาสและความท้าทายในยุคความเปลี่ยนแปลง พร้อม ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญภาคเศรษฐกิจและธุรกิจ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยก้าวสู่อนาคตครอบคลุมมิติธุรกิจและความยั่งยืนที่มุ่งสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนไทยเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน เมื่อ 27 เม.ย. ที่ผ่านมา รับชมย้อนหลังที่ Facebook: SET Thailand

SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต

SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต