แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

จันทร์ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑:๑๘
นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,นายกอบเดช นามประกาย กรรมการ,นายประพจน์ จิตต์ตรง กรรมการ,นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ กรรมการ-อิสระ,คุณสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการ-อิสระ บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการดำเนินงานธุรกิจปี 2564 รวมถึงแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ มั่นใจผลงานปีนี้และปีถัดไปของบริษัทจะเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง พร้อมถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อ 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด