TOA คว้าสุดยอด Best Brand Performance on Social Media จาก Thailand Zocial Awards ครั้งที่ 10

อังคาร ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๖:๑๘
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Finalist ของ Best Brand Performance on Social Media สาขา Construction Material ในงานประกาศรางวัล Thailand Zocial Awards ครั้งที่10 จัดโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งของประเทศไทย
TOA คว้าสุดยอด Best Brand Performance on Social Media จาก Thailand Zocial Awards ครั้งที่ 10

คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA ได้กล่าวว่า "รู้สึกยินดีที่ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์ที่มีการส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ จากงาน Thailand Zocial Awards ครั้งที่ 10 ซึ่งในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา TOA ได้ปรับวิธีการทำตลาดและการสื่อสาร โดยเน้นไปที่ช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ได้มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแคมเปญของแบรนด์ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube และ Instagram และทำ Brand Content ในรูปแบบ How to เพื่อเข้าถึง End User เป็นการสื่อสารให้เห็นว่าสีเป็นอะไรที่เราสามารถนำไปใช้เองได้ ผู้บริโภคสามารถซื้อสีไปทาเอง ปรับปรุงบ้านเองได้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคนี้ ที่เราต่างใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้น  สำหรับรางวัลนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้เราได้มุ่งพัฒนาศักยภาพเพื่อนำเสนอสิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต"

รางวัล Best Brand Performance on Social Media พิจารณามอบให้กับแบรนด์ที่มีความเป็นเลิศในการส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียลให้มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย  โดยพิจารณาจากความสามารถของแบรนด์ผ่านการสื่อสารทางช่องทางโซเชียลมีเดียหลักของแบรนด์ (Official Channel) รวมถึงการพิจารณาผ่านการได้รับการกล่าวถึงจากสื่อและผู้บริโภคเป็นสำคัญ 

ที่มา: ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด