DBS เปิดบ้านเยี่ยมชมโรงเรียนเฟส 2 พร้อมประกาศทิศทางการดำเนินงาน ปี 65

พฤหัส ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๓:๔๑
โรงเรียนนานาชาติ DBS เดินหน้าขยายอาคารเรียน เพื่อเพิ่มพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย และตอบสนองกับเป้าประสงค์แห่งการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษ ภายใต้อุดมการณ์ "Building for the Best: สร้างสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนักเรียนสำคัญที่สุด!" ปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อมทั้งฮาร์ดสกิลและซอฟต์สกิล โดยใช้งบลงทุนกว่า 600 ล้านบาท พร้อมขับเคลื่อนและสนับสนุนนักเรียนให้สามารถแข่งขันในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความต้องการที่ การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในงานแถลงข่าวและเยี่ยมชมความคืบหน้าของการสร้างโรงเรียน ณ โรงเรียนนานาชาติ DBS ถนนราชพฤกษ์ นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
DBS เปิดบ้านเยี่ยมชมโรงเรียนเฟส 2 พร้อมประกาศทิศทางการดำเนินงาน ปี 65

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด