จากการเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีเมติญี่ปุ่นสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง เจโทรและบีโอไอ สกพอ และสยย

ศุกร์ ๑๔ มกราคม ๒๐๒๒ ๐๙:๒๔
การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง เจโทร สำนักงานกรุงเทพฯกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) และสถาบันยานยนต์ (TAI)
จากการเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีเมติญี่ปุ่นสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง เจโทรและบีโอไอ สกพอ และสยย

เนื่องด้วยโอกาสที่นายฮากิอุดะ โคอิจิ  (H.E. Mr. HAGIUDA Koichi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (Minister of Economy, Trade and Industry, Japan) เดินทางเยือนประเทศไทยในวันที่ 13 มกราคม 2565  เจโทร กรุงเทพฯจึงลงนามบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) และสถาบันยานยนต์ (TAI)

  1. วัตถุประสงค์และเนื้อหา

การเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยครั้งนี้ของ นายฮากิอุดะ (H.E. Mr. HAGIUDA) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น เพื่อประกาศความริเริ่ม "Asia-Japan Investing for the Future Initiative (AJIF)" ซึ่งแสดงทิศทางการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นและภูมิภาคเอเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเพื่อดำเนินการตามการริเริ่มนี้ เจโทร กรุงเทพฯได้

  • ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และปรับปรุงบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีมาอย่างใกล้ชิดจนถึงปัจจุบันกับทั้งสององค์กรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สร้างกรอบความร่วมมือการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ กระตุ้นการลงทุนของกิจการสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซี่งนับเป็นการมีส่วนร่วมในนโยบายที่สำคัญของทั้งสองประเทศ เช่น เสริมสร้างห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผลักดันนโยบาย  Bioeconomy, Circular economy and Green economy (BCG) ของไทย เป็นต้น
  • ปรับปรุงบันทึกความร่วมมือกับสถาบันยานยนต์ (TAI) เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีมาอย่างใกล้ชิดจนถึงปัจจุบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งสององค์กรร่วมมือจัดพื้นที่ประชุมหารือยานยนต์แห่งอนาคต เช่นยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภทและยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ เป็นต้น เพื่อมุ่งหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งเป็นการมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของทั้งสองประเทศ
  1. ความคิดเห็นจากนายทาเคทานิ อัทสึชิ (Mr. TAKETANI Atsushi) ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ

เจโทร กรุงเทพฯร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   และ สถาบันยานยนต์อย่างใกล้ชิดมายาวนาน และมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นอย่างเต็มความสามารถ ในโอกาสที่นายฮากิอุดะ โคอิจิ  (H.E. Mr. HAGIUDA) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น มาเยือนประเทศไทย ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนเสริมสร้างความร่วมมือกับทั้งสามองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้นบนพื้นฐานของทิศทางนโยบายใหม่ๆของภาครัฐ เจโทร กรุงเทพฯมุ่งมั่นร่วมมือกับองค์กรของประเทศไทยต่อไปและมีส่วนร่วมพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

  1. พิธีการลงนาม

(1) การลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) โดยมี นายฮากิอุดะ โคอิจิ  (H.E. Mr. HAGIUDA)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามระหว่างนายทาเคทานิ อัทสึชิ (Mr. TAKETANI) ประธาน เจโทร กรุงเทพฯและนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (1 ฉบับ) และนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (1 ฉบับ)

(2) การลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถาบันยานยนต์ (TAI) โดยมี นายฮากิอุดะ โคอิจิ (H.E. Mr. HAGIUDA) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามระหว่างนายทาเคทานิ อัทสึชิ (Mr. TAKETANI) ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

ที่มา: เจโทร กรุงเทพฯ

จากการเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีเมติญี่ปุ่นสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง เจโทรและบีโอไอ สกพอ และสยย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด