ถึงเวลาคว้ารางวัลแห่งเกียรติยศ ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก 'รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565'

ศุกร์ ๐๓ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๓๕
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมร่วมสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 (The Prime Minister's Industry Award 2022) รางวัลแห่งเกียรติยศที่จัดขึ้นโดย กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังใจ และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม รวมถึงมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวหน้า ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด