GPSC ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภา ศึกษาดูงานธุรกิจไฟฟ้านวัตกรรมพลังงานสะอาด

อังคาร ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๑:๔๙
นางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา นำโดยพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ การพลังงาน วุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงานธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของ GPSC ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ GPSC ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน G-Cell ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พร้อมรับฟังบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ GPSC เกี่ยวกับโครงการวิจัยและแผนการพัฒนาแบตเตอรี่ G-Cell รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S-Curve)
GPSC ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภา ศึกษาดูงานธุรกิจไฟฟ้านวัตกรรมพลังงานสะอาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด