ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล รับประกาศเกียรติคุณ Zero Accident ปีที่ 2

อังคาร ๑๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๗:๒๘
บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณ ระดับต้น ปีที่ 2 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจาการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)  ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด