มอบเครื่องขึ้นรูปผักแผ่นเชิงพาณิชย์

09 Nov 2021

นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการสุโขทัย เป็นประทานในพิธีส่งมอบ "เครื่องขึ้นรูปผักแผ่นเชิงพาณิชย์" ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภภัยจากสารพิษตำบลเกาะตาเลี้ยง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภภัยจากสารพิษตำบลเกาะตาเลี้ยง (ลุงเปี๊ยกออแกนิคฟาร์ม) อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ซึ่งทั้งนี้เกิดจากกระบวนการคิดค้น ออกแบบ พัฒนารูปแบบเครื่องจักร โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมกับ ที่ปรึกษาอิสระ และบริษัทบุญยวง อินดัสทรี จำกัด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเนรศวร ภายใต้โครงการ "นวัตกรรมเพื่อสังคม" เพื่อให้การดำเนินการต่อเนื่องจากการพัฒนาทักษะฝีมือ นำไปสู่กระบวนการนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นำเครื่องมือเครื่องจักร ไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตของกลุ่มฯ ต่อไป

มอบเครื่องขึ้นรูปผักแผ่นเชิงพาณิชย์