ไปรษณีย์ไทย แจ้งเปลี่ยนรหัสไปรษณีย์ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

พุธ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๑:๕๓
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจ้งเปลี่ยนรหัสไปรษณีย์ในพื้นที่ตำบลทุ่งก่อ ตำบลดงมหาวัน ตำบลปาซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จากรหัสไปรษณีย์เดิม 57210 เป็น 57350 เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งสิ่งของให้กับผู้ใช้บริการ
ไปรษณีย์ไทย แจ้งเปลี่ยนรหัสไปรษณีย์ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการระบุรหัสไปรษณีย์เดิม คือ 57210 ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายทางตำบลเวียงชัย ตำบลเมืองชุม ตำบลเวียงเหนือ ตำบลดอนศิลา ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย อาจทำให้เพิ่มระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งเพื่อคัดแยกพัสดุไปยังพื้นที่ที่ถูกต้อง ดังนั้น ไปรษณีย์ไทยจึงขอความร่วมมือประชาชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนที่ต้องการติดต่อจัดส่งเอกสารและสิ่งของต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งก่อ ตำบลดงมหาวัน ตำบลปาซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เปลี่ยนไปใช้รหัสไปรษณีย์ 57350 พร้อมจ่าหน้าที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งในการฝากส่งสิ่งของ

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด