iCE จับมือ วิริยะประกันภัย เริ่มเฟส 2 พัฒนาติดตั้ง ระบบ Oracle Cloud ERP

อังคาร ๐๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๔:๔๔
นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ (ที่5จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ  (ที่4จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป หรือ iiG ร่วมเปิดโครงการ Kick Off Meeting "Project VoneFA" (ERP) ระยะที่ 2 โดยมี นางสุภัทรา ทองขาว รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และพนักงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเริ่มการพัฒนาและติดตั้งระบบ Oracle Cloud ERP ระยะที่ 2 หลังจากที่โครงการระยะแรก ซึ่งเป็นการออกแบบระบบและวางโครงสร้างได้เสร็จสิ้นลง โดยโครงการนี้อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Viriyah One Finance and Accounting " VFin "  เป็นการเชื่อมโยงระบบการเงิน บัญชี ให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถบริหารจัดการตรวจสอบ การจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ระบบการจ่ายสินไหมทดแทนรวดเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้แก่ผู้เอาประกันภัยของวิริยะประกันภัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 64 ที่ผ่านมา ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด