สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาทร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลธรรมามูล จังหวัดชัยนาท

พุธ ๒๐ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๐๙
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาทร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท ร่วมมือกันจัดทำ "ครัวชัยนาท" ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ประกอบอาหารใส่กล่อง จำนวน 500 กล่อง พร้อมน้ำดื่มและนมกล่อง นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด