สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาทร่วมส่งมอบสุขาลอยน้ำในกิจกรรม "DSD จิตอาสาเพื่อสังคม"

พุธ ๒๐ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๑๔
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาทจัดกิจกรรม "DSD จิตอาสาเพื่อสังคม" ตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีนางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาทรับมอบสุขาลอยน้ำจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร พร้อมส่งมอบให้นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จำนวน 2 หลัง

ซึ่งในครั้งนี้มีผู้แทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบสุขาลอยน้ำด้วย ณ จุดอำนวยการ ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด