PROS ให้ข้อมูลนลท.งาน Oppday แย้มโอกาสได้งานครึ่งปีหลังเพียบ

04 Oct 2021

นายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS ผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร พร้อมผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการไตรมาส 2/2564 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยบริษัทฯ เปิดเผยว่าในปัจจุบัน PROS ได้เข้าประมูลงานใหม่ ทั้งโครงการงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน อย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 1,900 ลบ. คาดมีลุ้นที่จะได้งานราว 800-1,000 ลบ. โดยเป็นงานภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ปัจจุบันบริษัทฯมีมูลค่างานในมือ(Backlog) ณ สิ้นไตรมาส 2/64 อยู่ราว 1,800 ลบ.

PROS ให้ข้อมูลนลท.งาน Oppday แย้มโอกาสได้งานครึ่งปีหลังเพียบ