UBE เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

พฤหัส ๓๐ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๓:๕๗
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 9,394 ล้านบาท ในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "UBE"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด