PTG มอบเครื่องดื่ม สนับหนุนศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ม.หอการค้าไทย

20 Sep 2021

นางจิตรลดา สุระพิพิธ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัทกาแฟพันธุ์ไทย จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PTG นำเครื่องดื่มร้อนและเย็น "กาแฟพันธุ์ไทย" มาบริการฟรีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับประชาชน โดยมี ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้า เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆ นี้

PTG มอบเครื่องดื่ม สนับหนุนศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ม.หอการค้าไทย