เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ซิกน่าประกันภัย มอบความอุ่นใจให้ลูกค้า ดูหนัง รับฟรี!!! ความคุ้มครองประกันอุ่นใจคุ้มภัย Covid-19 นาน 2 เดือน

พุธ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๘:๔๕
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ซิกน่าประกันภัย มอบสิทธิพิเศษดี ๆ ให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ดูหนัง รับฟรีทันที ความคุ้มครองประกันอุ่นใจ คุ้มภัย Covid-19 นานถึง 2 เดือน รวมทั้งสิ้น 100,000 สิทธิ์ (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 - วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ซิกน่าประกันภัย มอบความอุ่นใจให้ลูกค้า ดูหนัง รับฟรี!!! ความคุ้มครองประกันอุ่นใจคุ้มภัย Covid-19 นาน 2 เดือน

ลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกรอบ ทุกที่นั่ง ผ่านแอปพลิเคชัน Major Cineplex หรือ เว็บไซต์ www.majorcineplex.com ท่านจะได้รับ SMS จาก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองฟรี ตามเงื่อนไขของ บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนสมาชิกผู้ถือบัตร M GEN ทุกประเภท (ยกเว้น M GEN KIDS) ท่านสามารถใช้คะแนนสะสม เพียง 1 คะแนน เพื่อแลกรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน M GEN โดยลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยัน เพื่อลงทะเบียนรับสิทธ์ภายใน 2 วันทำการ

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประกันอุ่นใจ คุ้มภัย Covid-19 จาก ซิกน่าประกันภัย จะได้รับความคุ้มครองนานถึง 2 เดือน เมื่อตรวจพบภาวะ*ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งให้ความคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท พร้อมค่าชดเชยรายวันจากการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน 500 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน โดยเงื่อนไขการรับประกันคุ้มครองมีดังนี้

 1. ผู้รับสิทธิ์จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 - 55 ปี ณ วันที่ลงทะเบียนรับฟรีประกันภัย
 2. ผู้รับสิทธิ์มีสัญชาติไทยและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. จำกัดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ 1 คน / 1 กรมธรรม์เท่านั้น (นับรวมการรับสิทธิ์จากทุกช่องทางและโครงการที่ทำ "ประกันอุ่นใจ คุ้มภัย COVID-19")
 4. ผู้รับสิทธิ์ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ
 5. ระยะเวลาเอาประกันภัย 2 เดือน โดยความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันถัดไปนับจากวันที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ
 6. กำหนดระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ (ไม่คุ้มครอง 14 วันแรก) โดยรวมอยู่ในระยะเวลาเอาประกันภัย 2 เดือนแล้ว
 7. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดโรคโควิด 19 ที่ยังมิได้รักษาให้หายขาดก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ
 8. *ภาวะ หมายถึง ภาวะโคม่า (Coma) หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure) หรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)
 9. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันความคุ้มครองพร้อมกรมธรรม์ไปยังหมายเลยโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง
 10. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งรับประกันภัยโดย บมจ. ซิกน่า ประกันภัย
 11. สิทธิพิเศษฟรีความคุ้มครองประกันภัยโควิด-19 นี้ สนับสนุนโดย บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

สามารถดูข้อมูลการรับสิทธิ์ประกันอุ่นใจ คุ้มภัย Covid-19 จากซิกน่าประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ [www.majorcineplex.com/…vid-19]

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย
ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 180 ล้านคนทั่วโลก ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ www.Cigna.co.th

ที่มา: เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด