ส่งมอบรถเก็บตัวอย่างชีวอนามัย ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19

อังคาร ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๘:๒๙
มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ  ดร.จรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการสภาสถาบัน และ ทันตแพทย์ธรรศ สุนทรภิษัช ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบัน เป็นตัวแทนส่งมอบ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความสะดวกและตรวจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ให้กับ 2 สถาบัน ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย และมอบให้กับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 กันยนยน ที่ผ่านมา
ส่งมอบรถเก็บตัวอย่างชีวอนามัย ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19
ส่งมอบรถเก็บตัวอย่างชีวอนามัย ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด