บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังพันธมิตรธุรกิจ 16 องค์กรมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และสิ่งของจำเป็นให้กับบุคลากรการแพทย์

จันทร์ ๐๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๐:๓๕
สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และสิ่งของจำเป็นให้กับบุคลากรการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตลอดจนเป็นกำลังใจ และแทนคำขอบคุณในความเสียสละของ ทุกท่าน โดยมี รศ.อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิตฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นอ.นพ. ยุวัฒน์ ธนังกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ, ชุติกาญจน์ สุวลาภา ผู้จัดการโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส กนกนภา สายหรุ่น ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด และบุคลากรการแพทย์ ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ ณ โรงพยาบาลสนาม บีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ. (ธูปะเตมีย์)ซ้ายไปขวา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังพันธมิตรธุรกิจ 16 องค์กรมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และสิ่งของจำเป็นให้กับบุคลากรการแพทย์
 1. บุคลากรการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส
 2. บุคลากรการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส
 3. คุณกนกนภา สายหรุ่น ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด
 4. คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อโฆษณา
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 5. รศ.อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิตฯ
 6. นอ.นพ. ยุวัฒน์ ธนังกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ
 7. คุณชุติกาญจน์ สุวลาภา ผู้จัดการโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส
 8. บุคลากรการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส
 9. บุคลากรการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส

ที่มา: เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด