SUPER เซ็นต์สัญญาสนับสนุนสินเชื่อจาก Advance Finance

พฤหัส ๐๒ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๑:๓๗
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ 1 จากขวา) ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER ลงนามในสัญญาเงินกู้ ร่วมกับ นายชวณัฐ อัจฉริยวนิช (ที่2 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 185 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการชำระค่าอุปกรณ์โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP Hybrid กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ โดยมี บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ณ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด