กลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง มอบข้าวสาร 1.1 ตัน ช่วยเหลือชาวหัวหินกว่า 300 ครัวเรือน

พุธ ๑๑ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๓๖
นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ดำเนินธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง มอบผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง จำนวน 1.1 ตัน ผ่านสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน ภายในชุมชนโดยรอบพระราชวังไกลกังวล ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19  กว่า 300 ครัวเรือน โดยมีนางสาวไอยเรศ วรวัธ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่ 3 จากซ้าย)  เป็นผู้รับมอบ  ณ ศูนย์กระจายสินค้าข้าวมาบุญครอง ปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้
กลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง มอบข้าวสาร 1.1 ตัน ช่วยเหลือชาวหัวหินกว่า 300 ครัวเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด