'พริ้นซ์ ปากน้ำโพ' ร่วมตั้งรพ.สนามแห่งใหม่รับผู้ป่วยโควิด พร้อมร่วมมือลุยตรวจ Covid-19 เชิงรุกให้คนนครสวรรค์และจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง

09 Aug 2021

วันที่ 9 ส.ค. 64 นายแพทย์บุญชนะ เพชรพลอยงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ภายใต้บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในเครือบริษัทพริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC เปิดเผยว่า รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ได้ร่วมมือกับจังหวัดนครสวรรค์ และส่วนท้องถิ่น จัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ขนาด 360 เตียง บริเวณห้องประชุมใต้ฐานพระองค์ใหญ่ พุทธอุทยานนครสวรรค์ พร้อมรับผู้ป่วยในวันนี้ (9 ส.ค. 64) โดยได้รับการสนับสนุนเตียงกระดาษ จากบริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด คอนเทนเนอร์ จำกัด และเอกชนหลายแห่งทยอยส่งมอบสิ่งของ เวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วย และการปฎิบัติหน้าที่อยู่ของบุคลากรด่านหน้าอย่างต่อเนื่อง

'พริ้นซ์ ปากน้ำโพ' ร่วมตั้งรพ.สนามแห่งใหม่รับผู้ป่วยโควิด พร้อมร่วมมือลุยตรวจ Covid-19 เชิงรุกให้คนนครสวรรค์และจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง

สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งใหม่นี้ สามารถติดต่อได้ ณ จุดตรวจคัดกรองที่ท่านไปรับบริการ อาทิ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์, โรงพยาบาลชุมชน คลินิคเวชกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการตรวจคัดกรองด้วย ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และยืนยันผลด้วยการตรวจแบบ RT- PCR ตามดุลพินิจของแพทย์ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลสนามพุทธอุทยานนครสวรรค์ภายใต้การบริหารจัดการร่วมกันระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

นอกจากนี้ รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ยังได้ร่วมมือกับเทศบาลนครสวรรค์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 จ.นครสวรรค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และกลุ่มแพทย์อาสา ร่วมจัดตั้งจุดตรวจ COVID-19 ด้วย Rapid Antigen Test คัดกรองเชิงรุกให้แก่ประชาชน ณ บริเวณลานจอดรถภายในสนามกีฬา จ.นครสวรรค์ หากท่านอยู่ในกลุ่ม 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที ดังนี้

  1. ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
  2. ประชาชนที่มาพักอาศัยในเขตเทศบาล(ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลฯ)
  3. ผู้มาประกอบอาชีพอยู่ในเขตเทศบาลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่กลุ่มเสี่ยง

ท่านสามารถนำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเข้ารับการตรวจ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ประกอบด้วย บัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน เริ่มให้บริการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา เปิดทำการทุกวัน ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. ทั้งนี้เพื่อเป็นการคัดกรองในเบื้องต้น ขอความร่วมมือประชาชนทำการ Add Line : NSM-COVID19 เพื่อศึกษาแนวปฎิบัติ และทำแบบประเมินเพื่อคัดกรองประเมินความเสี่ยง เพื่อลดปัญหาความแออัดในการเข้ารับการตรวจและขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ยังคงมุ่งมั่นดูแลคน ชุมชนและสังคม พร้อมรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ควบคู่กับการดูแลสุขภาพ พร้อมอยู่เคียงข้างชาวนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงตลอดไป

'พริ้นซ์ ปากน้ำโพ' ร่วมตั้งรพ.สนามแห่งใหม่รับผู้ป่วยโควิด พร้อมร่วมมือลุยตรวจ Covid-19 เชิงรุกให้คนนครสวรรค์และจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง