สลิงชอท กรุ๊ป บริจาคเงิน 300,000 บาท ให้มูลนิธิรักษ์ไทย สนับสนุนช่วยเหลือสิ่งจำเป็นให้ไปถึงชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่กำลังเผชิญ COVID-19

ศุกร์ ๓๐ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๗:๕๐
คุณสรัลพัส กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการองค์กร คุณธัญพาห์ ลิ้มประวานิช ผู้อำนวยการ - การพัฒนาธุรกิจ และคุณปุณณดา ปัญญาศุภขจร ผู้จัดการ - บริหารจัดการองค์กร เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด มอบเงินบริจาค 300,000 บาท ให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อสนับสนุนการจัดหาสิ่งจำเป็นช่วยเหลือประชาชานในชุมชนพื้นที่ห่างไกลที่กำลังเผชิญ COVID-19 โดยมี ศ. นพ. กระแส ชนะวงศ์ ประธานกรรมการ คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ กรรมการและเลขาธิการ และ ดร. มลชยา เตชะไพบูลย์ กรรมการ มูลนิธิรักษ์ไทย เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ มูลนิธิรักษ์ไทย ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
สลิงชอท กรุ๊ป บริจาคเงิน 300,000 บาท ให้มูลนิธิรักษ์ไทย สนับสนุนช่วยเหลือสิ่งจำเป็นให้ไปถึงชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่กำลังเผชิญ COVID-19

ด้วยสถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สลิงชอท กรุ๊ป ร่วมบริจาคเงินให้มูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อสนับสนุนการจัดหาสิ่งของจำเป็น เช่น ยาลดไข้ ยาฟ้าทะลายโจร หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  เครื่องวัดออกซิเจน ปรอทวัดอุณภูมิ เป็นต้น ส่งต่อให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19  ที่เป็นผู้ป่วยรอการส่งต่อ หรือกักตัวรักษาที่บ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล เพื่อบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและส่งกำลังใจเพื่อช่วยประคับประคองให้พวกเขาให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ที่มา: สลิงชอท กรุ๊ป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด