มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พุธ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๔๘
คุณสุพร วัธนเวคิน (ที่สองจากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออน ประเทศไทย มอบเครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขนจำนวน 4 เครื่อง และเครื่องบำบัดด้วยความดันป้องกันหลอดเลือดดำอุดตัน จำนวน 4 เครื่อง มูลค่ารวม 456,000 บาท ให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 รวมถึงงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี (ที่สามจากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนด้านการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของจำเป็นให้แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยคำนึงถึงความสำคัญด้านความพร้อมทั้งของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมและเพียงพอจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยอาการหนัก และเสียชีวิตจากโรคได้
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด