มูลนิธิอิออนประเทศไทย สมทบทุนโครงการต่อลมหายใจ แก่โรงพยาบาลศิริราช ช่วยเหลือสู้ภัยโควิด-19

14 Jul 2021

คุณสุพร วัธนเวคิน (ที่สองจากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 400,000 บาท พร้อมกับหน้ากากอนามัย N95 ให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อร่วมสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ภายใต้โครงการ "ต่อลมหายใจ" ของศิริราชมูลนิธิ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ที่สองจากซ้าย) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมรับมอบในครั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างรุนแรง มูลนิธิอิออนประเทศไทย ขอร่วมเป็นหนึ่งในกำลังใจ เพื่อสนับสนุนการทำงานของสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

มูลนิธิอิออนประเทศไทย สมทบทุนโครงการต่อลมหายใจ แก่โรงพยาบาลศิริราช ช่วยเหลือสู้ภัยโควิด-19