บสย. ต้อนรับและจัดกิจกรรมปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ศุกร์ ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๑๒
นายประภาศ คงเอียด ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะกรรมการใหม่ ได้แก่ ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ นางญาใจ พัฒนสุขสันต์ นายฆนัท ครุธกูล และนางนัทีวรรณ สีมาเงิน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศกรรมการใหม่  (TCG New Board Member Orientation) โดยมีนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บสย. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมบทบาทภารกิจและการดำเนินงานของ บสย. รวมทั้งร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการ บสย. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564
บสย. ต้อนรับและจัดกิจกรรมปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บสย. ต้อนรับและจัดกิจกรรมปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด