"เจพี ประกันภัย" ร่วมปันน้ำใจ ฝ่ามหันตภัยโควิด มอบน้ำดื่มและสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 6,000 ชุด

07 Jul 2021

คุณวราภรณ์ พรพิทักษ์โยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศ ทำให้ชุมชนและสังคมขาดรายได้ อีกทั้งยังสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพต่างๆ บริษัท จึงขอส่งต่อความห่วงใยให้คนไทย ด้วยการร่วมกับ "รายการเรื่องเล่าเช้านี้" ผ่านโครงการ "เรื่องเล่าแบ่งปัน" ในการมอบน้ำดื่มและสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 6,000 ชุด ให้กับชุมชนต่างๆ ดังนี้

"เจพี ประกันภัย" ร่วมปันน้ำใจ ฝ่ามหันตภัยโควิด มอบน้ำดื่มและสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 6,000 ชุด

ชุมชนตรอกตาแทน วัดท่าพระ กทม. ร่วมแบ่งปันน้ำดื่มและสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ชุด, ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรามอินทรา 117 ถนนเจริญพัฒนา คลองสามวา กทม. ร่วมแบ่งปันน้ำดื่มและสเปรย์แอลกออฮอล์ จำนวน 700 ชุด, ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า สี่แยกเกียกกาย กทม. ร่วมแบ่งปันน้ำดื่ม และสเปรย์แอลกออฮอล์ จำนวน 300 ชุด, ชุมชนจันทร์ทองเอี่ยม เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ร่วมแบ่งปันน้ำดื่มและสเปรย์แอลกออฮอล์ จำนวน 1,000 ชุด, ชุมชนเคหะฉลองกรุงโซน 4 ถนนฉลองกรุง หนองจอก กทม. ร่วมแบ่งปันน้ำดื่ม และสเปรย์แอลกออฮอล์ จำนวน 1,000 ชุด, สุเหร่าแดง คันนายาว กทม. ร่วมแบ่งปันน้ำดื่มและสเปรย์แอลกออฮอล์ จำนวน 1,000 ชุด และชุมชนแสงวิมาน แสนแสบ มีนบุรี กทม. ร่วมแบ่งปันน้ำดื่มและสเปรย์แอลกออฮอล์ จำนวน 1,000 ชุด

ทั้งนี้ เพื่อให้ความดูแลครอบคลุมทุกบริบทตอบสนองสถานการณ์ในปัจจุบัน สร้างความเชื่อมั่นความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป บริษัทฯ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 50,000 บาท ชดเชยค่าปลอบขวัญสูงสุด 5,000 บาท และยังคุ้มครองถึงการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย จากการแพ้วัคซีนโควิด-19 สูงสุด 5 แสนบาท โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 1-75 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี เบี้ยเริ่มต้น เพียง 110 บาท/ปี ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและซื้อประกันภัยแพ้วัคซีนได้ที่ https://bit.ly/3jxWrkXหรือ www.jpinsurance.co.th

"เจพี ประกันภัย" ร่วมปันน้ำใจ ฝ่ามหันตภัยโควิด มอบน้ำดื่มและสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 6,000 ชุด
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit