MENA ลงนามแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย เคาะราคาขายไอพีโอ 1.20 บาท

จันทร์ ๒๘ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๑๕:๔๕
นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ MENA ร่วมกับ นางยอดฤดี สันตติกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ หัวหน้าสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ร่วมลงนามในโอกาสแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทฯ จำนวน 184 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 1.20 บาท เปิดให้จองซื้อหุ้นดังกล่าวระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคมนี้ และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า "MENA" เข้าเทรดในกลุ่มบริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์

พร้อมกันนี้ ยังมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด