ผู้ถือหุ้น JMART ไฟเขียว ออกวอร์แรนท์ JMART-W5 ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

25 Jun 2021

นายพิศณุ พงษ์อัชฌา (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) ในฐานะบริษัทโฮลดิ้งที่มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Investment Holding Company (IHC) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 รูปแบบประชุมออน์ไลน์ (E-EGM) ณ อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (JMART-W5) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน เพื่อสร้างฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง ตามแผนขยายธุรกิจในอนาคต

ผู้ถือหุ้น JMART ไฟเขียว ออกวอร์แรนท์ JMART-W5 ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit