"QTC" ปลื้มคว้ารางวัล Elite Reseller Award จาก " Huawei "

ศุกร์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๐:๓๗
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในธุรกิจโซลาร์ รับประกาศเกียรติคุณ "Elite Reseller Award หรือ สุดยอดตัวแทนจำหน่าย" จากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะคู่ค้าหลักสำหรับธุรกิจ Huawei Thailand Digital Power Business ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการขาย จนได้รับการยกย่องจากตลาด ทำให้ยอดขายโซลาร์อินเวอร์เตอร์ของ Huawei ที่ทาง QTC เป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างโดดเด่นในปี 2020 ที่ผ่านมา
QTC ปลื้มคว้ารางวัล Elite Reseller Award จาก Huawei

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด