อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบวัสดุฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

อังคาร ๒๒ มิถุนายน ๒๐๒๑ ๑๑:๕๐
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบวัสดุฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างพ่นสีรถยนต์ และสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม จากสถานประกอบการชั้นนำ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย  บริษัท ไทฮวด จำกัด มูลค่า 48,781 บาท บริษัท นิปปอนด์เพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 80,000 บาท บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด มูลค่า 177,240 บาท บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริค (ไทยแลนด์) จำกัด มูลค่า 84,800 บาท และบริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 325,346 บาท ณ อาคารฝึกช่างสีรถยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด