SISB บริจาคถุงยังชีพ 300 ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

อังคาร ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๐๕
ส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ได้บริจาคถุงยังชีพอาหารแห้งจำนวน 300 ชุดแก่ผู้ยากไร้และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่เขตวังทองหลาง
SISB บริจาคถุงยังชีพ 300 ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

นายยิว ฮอค โคว ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพทั้งหมดแก่นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง และกล่าวว่า "โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในเขตวังทองหลาง โรงเรียนมีความยินดีที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ขาดสิ่งของบริโภค โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้"

การบริจาคนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเป็นอย่างยิ่งของโรงเรียน SISB ในการตอบแทนสังคม ความพยายามที่ผ่านมาบางส่วนรวมถึงโครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนไทย โดยคณะครู นักเรียนและ เจ้าหน้าที่ของ SISB  โครงการนี้ได้ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นปีที่ห้าในปี 2563

โรงเรียน SISB มีชื่อเสียงเรื่องความแข็งแกร่งในด้านวิชาการ โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทุกปีนักเรียนของเราได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากมายจากทั่วโลก นอกเหนือจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งในหลักสูตรแล้ว นักเรียนของ SISB ยังได้รับการพัฒนาแบบองค์รวมในแง่ของทักษะชีวิตที่จำเป็น เช่น ความเป็นอิสระ ความมั่นใจ และความยืดหยุ่นในการดำเนินชีวิต นักเรียนและผู้บริหารของเรามีความเห็นอกเห็นใจและมีส่วนร่วมในโครงการและความคิดริเริ่มต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่

ข้อมูลเพิ่มเติมของโรงเรียน : www.sisb.ac.th

ที่มา: โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ

SISB บริจาคถุงยังชีพ 300 ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่เขตวังทองหลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด