ไอ.ซี.ซี.ฯ 9บริษัทสาขา 9ภูมิภาค ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นทั่วประเทศ ลุยโครงการช่วยสังคม "คนดี เพื่อน้องคนดี" สานต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเครือสพัฒน์อย่างต่อเนื่อง

จันทร์ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๔๒
ด้วยแนวคิดของเครือสหพัฒน์ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม "คนดี สินค้าดี สังคมดี" เครือสหพัฒน์จึงได้ร่วมใจกันระดมความช่วยเหลือสังคมในช่วงที่เกิดวิกฤตเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในโครงการที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ "ตู้ปันน้ำใจ ไอ.ซี.ซี.ปันสุขสู่ประชาชน" ที่จัดขึ้นทั้ง 9 ภูมิภาคทั่วประเทศ และได้ผลตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นวงกว้างตลอดโครงการ
ไอ.ซี.ซี.ฯ 9บริษัทสาขา 9ภูมิภาค ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นทั่วประเทศ ลุยโครงการช่วยสังคม คนดี เพื่อน้องคนดี สานต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเครือสพัฒน์อย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ที่ยังเกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่ขณะนี้ ยังส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ จึงจัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกครั้ง สานต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเครือสพัฒน์อย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ "คนดี เพื่อน้องคนดี"

ณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และผู้ดูแลโครงการฯ กล่าวว่า "โครงการคนดี เพื่อน้องคนดี"  เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 9 บริษัทสาขา ของบริษัท .ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งอยู่ทั้ง 9 ภูมิภาคทั่วประเทศ และ ร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น เพื่อลงพื้นที่จริงในการคัดเลือกหน่วยงาน โรงเรียน มูลนิธิ หรือสถานสงเคราะห์ที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการรับบริจาคผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง เราหวังว่าโครงการนี้จะช่วยส่งต่อความหวังดีให้ไปถึงผู้ที่เดือดร้อน เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ และเราจะยังคงยึดมั่นการตอบแทนสังคมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง"

โดย "น้ำนมถั่วเหลือง" ทุกกล่องได้ผ่านการผลิตและบรรจุจาก บริษัท สหชลผลพืช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมทางอาหารมาตรฐานระดับสากล ตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ทำไมเราถึงเรื่องน้ำนมถั่วเหลือง...

"น้ำนมถั่วเหลือง" ถือเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และโปรตีนสูงเทียบเท่าการรับประทานเนื้อสัตว์ ทั้งยังมีแคลเซียมสูง ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง พร้อมมีประโยชน์จากวิตามิน บี1 , บี2 , บี6 , บี12   สูงเพื่อบำรุงระบบประสาทและสมอง ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต

นอกจากนี้ ยังมีส่วนในการลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในร่างกาย และช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์หรือกรดไขมันตามเส้นเลือดและหลอดเลือดได้ดี ลดอัตราเสี่ยงภาวะไขมันอุดตันในกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับไขมันในร่างกายสูงหรือผู้ที่เป็นโรคอ้วน และยังสามารถแก้ปัญหาผู้ที่มีอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดี

โดยเฟสแรกได้รับความร่วมมือจากร้านค้าและห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น

ที่เข้าร่วมบริจาคแก่หน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 1. ร้านสหคุณ ต.หน้าเมือง จ.ราชบุรี
 2. ร้านปั๊กซัง ต.คุ้งน้ำวน จ.ราชบุรี
 3. ห้างหัวหินช้อปปิ้งมอลล์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 4. ห้างกนกกาญจน์ จ.กาญจนบุรี
 5. ห้างไดอาน่า อ.หาดใหญ่ จ.สงชลา
 6. ห้างไดอาน่า จ.ปัตตานี
 7. ห้างโคลีเซียม อ.เมือง จ.ยะลา
 8. ห้างโคลีเซียม
 9. ห้างโคลีเซียม จ.ยะลา
 10. แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จ.เชียงใหม่
 11. ดาราคอสเมติคส์ จ.เชียงใหม่
 12. วินคอสเมติคส์ จ.เชียงใหม่
 13. ห้างสหไทย-เพชรบุรี จ.เพชรบุรี

โดยเดินทางมอบน้ำนมถั่วเหลืองแก่ 28 หน่วยงาน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. มูลนิธิแสงสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 2. โรงเรียนปัญญานุกูล จ.นครสวรรค์
 3. บ้านเด็กธรรมรักษ์ จ.ลพบุรี
 4. มูลนิธิเด็ก (บ้านแกร์ด้า) จ.ลพบุรี
 5. สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง จ.ราชบุรี
 6. มูลนิธิมานาโพธารามเพื่อเด็กและสตรี จ.ราชบุรี
 7. โรงเรียนธรรมจารินี (ศึกษาสงเคราะห์) จ.ราชบุรี
 8. บ้านเมตตา-ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 9. บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ประจวบคีรีขันธ์
 10. โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 11. สถานคุ้มครองคนไร้ที่ (บ้านประจวบโชค) จ.ประจวบคีรีขันธ์
 12. โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก (มูลนิธิเด็ก) จ.กาญจนบุรี
 13. มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จ.กาญจนบุรี
 14. โรงเรียนโสตศึกษา จ.กาญจนบุรี
 15. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จ.สงขลา
 16. สถานสงเคราะห์เด็ก จ.ปัตตานี
 17. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศล จ.ยะลา
 18. บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พัทลุง
 19. สถานสงเคราะห์เด็กชาย จ.ยะลา
 20. โรงเรียนกาวิละอนุกูล จ.เชียงใหม่
 21. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่
 22. โรงเรียนคนตาบอด จ.เชียงใหม่
 23. โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.เชียงใหม่
 24. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่
 25. มูลนิธิดุลพาธร เด็กพิการทางร่างกายและปัญญา (ฝึกบำบัด) จ.เชียงใหม่
 26. โรงเรียนเทศบาลวัดช้างเคี่ยน จ.เชียงใหม่
 27. โรงเรียนป่าข่อยใต้(เด็กพิเศษ) จ.เชียงใหม่
 28. โรงเรียนธรรมิกวิทยา จ.เพชรบุรี

โดยได้รับการประสานและติดตามงานจากบริษัทสาขาทั้ง 9 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่

 • ภาคเหนือ ตั้งอยู่บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคเชียงใหม่ บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด  ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • ภาคเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคพิษณุโลก บริษัท มหาราชพฤกษ์ จำกัด ถ.พระองค์ดำ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 • ภาคกลางตอนบน ตั้งอยู่บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคนครสวรรค์ บริษัท ปากน้ำโพ วัฒนา จำกัด ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ. นครสวรรค์
 • ภาคกลาง ตั้งอยู่บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคราชบุรี ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • ภาคกลางฝั่งตะวันออก ตั้งอยู่บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคชลบุรี  บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด   ถ.พิพิธ อ. เมือง จ.ชลบุรี
 • ภาคอีสานตอนบน ตั้งอยู่บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคขอนแก่น  บริษัท แคน จำกัด ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ. ขอนแก่น
 • ภาคอีสานตอนล่าง ตั้งอยู่บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคนครราชสีมา  บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด ตรอกเสาธง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • ภาคใต้ตอนบน ตั้งอยู่บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคภูเก็ต บริษัท ซันแอนด์แซนด์ จำกัด ถ.พูนผล ชุมชนพูลผลไนท์พลาซ่า อ.เมือง  จ.ภูเก็ต
 • ภาคใต้ตอนล่าง บริเวณหน้า ICC ภูมิภาคสงขลา  บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ที่มา: บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไอ.ซี.ซี.ฯ 9บริษัทสาขา 9ภูมิภาค ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นทั่วประเทศ ลุยโครงการช่วยสังคม คนดี เพื่อน้องคนดี สานต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเครือสพัฒน์อย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด