EXIM BANK มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้สำนักงานเขตพญาไท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

พฤหัส ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๖
นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) "EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน" ให้แก่นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขตพญาไท เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประชาชนที่กักตัวและผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ สำนักงานเขตพญาไท เมื่อเร็ว ๆ นี้
EXIM BANK มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้สำนักงานเขตพญาไท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด