SISB เริ่มก่อสร้างโรงเรียนสาขาใหม่ล่าสุด "สาขาแห่งอนาคต" ที่นนทบุรี

อังคาร ๑๑ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๓๓
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) เริ่มการก่อสร้างโรงเรียนสาขาใหม่ล่าสุด สาขาแห่งความทันสมัยบนถนนหอการค้า จังหวัดนนทบุรีโดยมีพิธีเปิดหน้าดินตั้งเสาเอกไปเมื่อวาน

สาขาล่าสุดของโรงเรียน SISB ซึ่งเป็นสาขาแห่งที่ 5 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอสเซอรี่ - อนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการก่อสร้างจะดำเนินการแบ่งเป็นสองเฟส เฟสแรกเปิดระดับเนอสเซอรี่-อนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาก่อน และระดับมัธยมศึกษาจะตามมาในการก่อสร้างเฟสที่สอง

ตำแหน่งที่ตั้งอันเหมาะสมของโรงเรียน SISB สาขาใหม่นี้ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดอนเมือง หลักสี่ นนทบุรี ปทุมธานี ฯลฯ เดินทางมายังโรงเรียนได้อย่างสะดวกสบาย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในการเป็นผู้ให้การศึกษาชั้นนำที่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพได้ นอกเหนือจากระบบการศึกษาที่เชื่อถือได้ของ SISB ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนสาขาใหม่แห่งนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย พร้อมเทคโนโลยีการเรียนการสอนล่าสุดเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

สาขาแห่งใหม่ของ SISB ในจังหวัดนนทบุรี จะพร้อมเปิดเรียนในเดือนสิงหาคม 2565 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 02-158-9191 ต่อ 113, 081-620-6113 หรือส่งอีเมลมาที่ [email protected]

SISB เป็นผู้ให้การศึกษาชั้นนำและเป็นผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ โรงเรียนนานาชาติระดับพรีเมี่ยมในประเทศไทยที่ให้การศึกษาตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่-อนุบาล จนถึง มัธยมปลาย (เกรด 12)

โรงเรียน SISB ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ปัจจุบันเป็นเจ้าของและบริหารวิทยาเขต 4 สาขาในประเทศไทย ซึ่งใช้หลักสูตรการสอนของ Singapore, UK และ International Baccalaureate (IB) ชื่อ "SISB" ได้รับแรงบันดาลใจจากโรงเรียนสาขาแรกคือโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทยที่บุกเบิกหลักสูตรการศึกษาของสิงคโปร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน: www.sisb.ac.th

ที่มา: โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด