SISB สาขานนทบุรี ได้ฤกษ์ลงเสาเข็มก่อสร้างอาคารเรียน

อังคาร ๑๑ พฤษภาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๕๑
นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาววิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครนักเรียน บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) ร่วมพิธีลงเสาเข็มก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี ซึ่งเป็นสาขาแห่งที่ 5 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอสเซอรี่ - อนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการก่อสร้างจะดำเนินการแบ่งเป็นสองเฟส เฟสแรกเปิดระดับเนอสเซอรี่-อนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาก่อน และระดับมัธยมศึกษาจะตามมาในการก่อสร้างเฟสที่สอง โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการเฟสแรกภายในเดือนสิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด